„Během tří hodin jsme měli možnost seznámit se se stavem našeho městského lesa,“ konstatoval starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička s tím, že průběh jednání rady byl jinak stejný jako při běžných zasedáních – tedy i za účasti vedoucích odborů městského úřadu, tajemníka a včetně hlasování nebo pořizování zápisu z jednání.

Městu patří několik lesních lokalit nejen v blízkosti Č. Krumlova, ale také u lipenské přehrady mezi hrází a Přední Výtoní. „Tam město vlastní 110 hektarů porostu, který byl v minulosti několikrát poškozen jak sněhovou kalamitou před rokem, tak letos větrnou smrští Kyrillem,“ přiblížil ředitel dceřiné společnosti Lesy města, s. r. o., Bedřich Navrátil.

Podrobnosti hledejte v Českokrumlovském deníku dnes, ve středu 12. září.