Především v duchu družného setkání známých ze široka daleka se nesla sobotní oslava(23. června)70. výročí existence tamního sboru dobrovolných hasičů.
Rájovští hasiči v minulosti nejprve náleželi do sboru Zlaté Koruny. „O samostatném hasičském sboru Rájov jsou první zmínky v knize zápisů z roku 1937,“ připomněl starosta rájovského sboru Pavel Ďuriš. „Ustavující schůze v počtu třiceti občanů se konala 6. května 1937 v hostinci u pana Perníka.“ Na první valné hromadě dne 13. června byli do prvního členského výboru zvoleni starosta Jan Plánský, náměstek starosty Petr Homolka, náčelník Stanislav Plojhar, jeho náměstek Karel Štěpán a jednatel Antonín Jindra. Během 70 let se o starostování sboru postupně podělili Josef Fošum, Jan Zeman a Jan Duda, v roce 1988 posledně jmenovaného vystřídal Pavel Ďuriš. „Za působení Jana Dudy se sbor výrazně omladil, a tak se převážně brigádnická činnost hasičů změnila a zaměřila se více na hasičskou činnost,“ líčil Pavel Ďuriš. Od roku 1977 se hasiči začali pravidelně objevovat na okrskových soutěžích. A to jim vydrželo dodnes.
„Na okrskových soutěžích nechybíme, a když na nich dobře dopadneme, tak i na okresních. Jezdíme také na pohárové soutěže,“ přitakal zástupce starosty Radek Moučka.
Rájovský sbor má bezmála 70 členů , z nich třicet aktivních. O svou budoucnost se sbor nestrachuje. „Mladí se nám hlásí. Vždyť jsme tady prakticky jediná složka, která něco organizuje. Plesy, masopusty, stavění májky a podobně. Například letos se nám přihlásili dva chlapci do 14 let a víme o dalších dvou adeptech,“ těší Radka Moučku.
Oslava se konala na prostranství u řeky, kde bylo dost místa nejenom pro obří stan, ale také pro soutěž požárních jednotek z okolních hasičských sborů včetně družstva žen ze Srnína. Ve stanu s posezením, kde vyhrávala muzika, rájovští hasiči ocenili za zásluhy všechny, kteří si to zasloužili, a pak na návsi návštěvníci zhlédli ukázku zásahu u dopravní nehody Hasičského záchranného sboru Český Krumlov. Také vystavené historické hasičské vozy. Kdo chtěl, mohl se svézt na vysokozdvižné plošině. K vidění byla rovněž výstava fotografií z historie rájovského sboru i vsi.
„Strašně se to tu změnilo. V první řadě most přes Vltavu býval jinak, než je teď,“ vzpomínala například Anna Litvanová ze Zlaté Koruny, která z Rájova odešla, když se vdala. „Ná návsi bývala kovárna, odkud se ozývalo bouchání kováře, a před ní vždy stával nějaký žebřiňák, protože bylo třeba okovat koně. Dnes je z kovárny hospoda. A také tu stávaly dvě velké lípy,“ vykreslovala dávnou podobu Rájova.
„Kovárnu, dnešní restauraci Na Kovárně, pak hasiči za starostování Jana Dudy brigádně přestavěli na kulturní místnost,“ řekl Pavel Ďuriš.
„A na návsi bývala celá hejna husí, před řekou rybníček, v němž praly ženy prádlo,“ doplnila Libuše Thonová, která vyrostla v Rájově a dnes bydlí v Českém Krumlově.