Podle mluvčí radnice Jitky Augustinové to bude z důvodu celostátní technologické odstávky. „Ministerstvo vnitra odstaví od pátku pátého do neděle sedmého září centrální evidenci, protože bude systém převádět na jiné technologie centrálních databází,“ vysvětlival včera mluvčí. Městský úřad Český Krumlov tak nebude moci přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, ani nebude moci vydávat již vyhotovené doklady.

„Městský úřad Český Krumlov proto žádá, aby občané a organizace, kteří potřebují podat žádost nebo si vyzvednout cestovní pas nebo občanský průkaz v týdnu od 1. září do 5. září, přizpůsobili svou návštěvu úřadu této skutečnosti, protože v pátek 5. září bude oddělení evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů uzavřeno.“

Tento krok je nutný pro přípravu nových služeb v rámci takzvaného eGovernmentu, který se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy.
Odstávka a přechod na nové technologie by tak měly být jedním z prvních kroků k vybudování budoucího základního centrálního registru obyvatel. Systém bude po překlopení nejen modernější, ale i spolehlivější a rychlejší.