„Pokud tady chceme mít přírodní koupaliště, musíme začít od smlouvy s Českým rybářským svazem,“ upřesnil včera starosta města Luboš Jedlička.

„Protože není možné tady mít dohromady chovný rybník a koupající se děti.“ Projekt je zatím posuzován po stránce finanční nebo hygienické. Radní se shodli, že příliš vysoká je zatím i celková pořizovací cena. První odhady mluvily o deseti milionech.