Rada města v současné době připravuje spolu s tajemníkem změnu organizačního řádu městského úřadu. Definitivní podoba i rozhodnutí se ale už několikrát odložily.
„Reorganizaci se věnujeme při každém jednání rady a myslím, že velmi pečlivě,“ popisuje situaci starosta Luboš Jedlička. „Shromažďujeme všechny informace, které jsou potřebné k tomu, aby všech sedm radních zvedlo ruku pro určitou a konečnou představu, a blížíme se k cíli,“ konstatoval včera starosta.
Jedná se o další etapu, která navazuje na už provedenou dílčí reorganizaci u městské policie. Tato změna se zatím osvědčila. Je důvodem opatření snížený rozpočet a snaha šetřit tak jako například u městských obecně prospěšných společností?
„Jediná snaha ušetřit nemůže být motorem jakýchkoliv změn,“ podotkl Jedlička. „Motorem změn musí být i to, aby práce byla produktivní.“
Zároveň ale připouští, že zohlednění ekonomické stránky a snížení výdajů je nutné například kvůli tomu, aby se ušetřené peníze mohly použít na realizaci různých projektů, kde je nutný finanční spolupodíl města. V principu jde o to, že pokud město například žádá o nějakou konkrétní dotaci na konkrétní stavbu, musí mít zpravidla připravenou i část vlastních prostředků, protože dotace či granty nebývají ve stoprocentní výši krytí.

Více se dočtete ve čtvrtečním (31. 5. 2007) vydání Českokrumlovského deníku.