Silniční tah ve směru České Budějovice, Český Krumlov, Lipno praská ve švech. Náprava tohoto stavu se diskutuje léta. Největším problémem je mnohdy sama příroda a její členitost, se kterou se musí lidé vypořádat.

 

Severní obchvat

Jedno z řešení, takzvaný severní obchvat, předpokládal silnici nejen nad Českým Krumlovem, ale i nad jeho průmyslovou zónou. Trasa by přetínala Vyšný a navazovala na prostor lazecké panelky dál směrem k Lipnu či Prachaticím. Varianta tehdy neprošla z hlediska přírodních limitů a požadavků na ochranu životního prostředí.

„Vloni v srpnu schválilo zastupitelstvo, aby v rámci změny územního plánu byl navržen také průtah městem, tedy územní rezerva pro tento průtah. Ten povede souběžně s trasou nynější železnice přetínající Tovární ulici, s narovnáním oblouku kolem současné betonárky, s novým společným silničním a železničním mostem přes údolí Nového potoka a silničním tunelem od nádraží k bývalému lomu na Chvalšinskou,“ připomněla včera jednu z variant vedoucí radničního odboru územního plánování a památkové péče Jana Hermanová. Je samozřejmé, že taková investice by přišla na obrovské peníze.

Celý článek si můžete přečíst v dnešním (pátek 2. listopadu) vydání Českokrumlovského deníku.