Turistická návštěvnost a samotný přístup do Českého Krumlova hrají pro město podstatnou ekonomickou roli. „To ovlivňuje všechno, strukturu návštěvníků i cestování jako takové. Ve chvíli, kdy se třeba kvůli počasí zavřou rakouské a německé hraniční přechody, jsme totálně odříznuti od západní Evropy,“ nastínil souvislost s dalším vlivem na turistický ruch Martin Hák, který se podnikání v tomto oboru věnuje už osmnáct let.

Ohlédnutí

Loňský rok přinesl městu zásadní rekonstrukce, které zčásti zajistil Jihočeský kraj. „Rekonstrukce Porákova mostu stála 14,9 milionu korun a 4,5 kilometrová trasa Objížďkové přes město až k Větřní 27,7 milionu korun,“ upřesnil Václav Pártl z krajského odboru dopravy.

Výhledy

Co se týče výhledů do budoucna, zásadní bude řešení silnice I/39, tedy průtahu směr České Budějovice, Kájov. Zatímco dříve se uvažovalo o stavbě nové silnice severněji, tedy nad Českým Krumlovem pod kleťskými lesy nebo s průtahem poblíž železnice a následně tunelem od sídliště Za Nádražím až po grafitové doly na Chvalšinské, nyní dostává přednost střízlivější varianta, rozšíření stávajícího tahu. Obchvat nad městem totiž neprošel vzhledem k ochraně přírody a varianta tunelu by byla finančně neúnosná.

Nejzatíženější ulice jsou Pod Kamenem a Objížďková, kudy projede denně během sezony 17 až 20 tisíc aut. Zatímco Objížďková má své znovuzrození za sebou, průtah pod sídlištěm Mír, mezi skalami, přes Trojici dál na Chvalšinskou na něco takového teprve čeká.

„V případě těchto prací dochází ke spojení silnic první a druhé třídy, což je pouze v kompetenci kraje,“ upřesnil starosta Českého Krumlově Luboš Jedlička. Podobně je tomu ovšem i u chystaných staveb dálnice nebo rychlostní komunikace. Takže nezbývá, než čekat.

Více v Českokrumlovském deníku dnes, v pondělí 17. března.