Do zhodnocení majetku společnosti bylo investováno zhruba dvacet tři milionů korun.

Jak doplnil ředitel fondu Miroslav Reitinger, nejvýznamnější akcí se stal projekt Muzeum Fotoateliér Seidel, spolufinancovaný ze strukturálních fondů Evropské unie a doplňkově i ze státního rozpočtu. Jak už jsme informovali (Čk Deník 29. 4. 2008) muzeum se veřejnosti otevře 6. června tohoto roku. Tímto unikátem ale aktivity fondu rozhodně nekončí.

Výhledy a plány

„V letošním roce chceme ještě zajistit obnovu a revitalizaci vybraných nemovitostí v centru města, pokračovat v opravách střech budov bývalého kláštera klarisek, dokončit rekonstrukce a opravy střech několika domů v centru a také zahájit opravy židovské synagogy,“ naznačil některé aktivity včera Miroslav Reitinger.

Kritika

Kromě toho se fond stává cestovní kanceláří, která bude zajišťovat takzvané produktové balíčky, tedy zjednodušeně řečeno komplexní nabídku několika turistických možností v jedné cestovní příležitosti. To se také stalo terčem kritiky několika zastupitelů, například Petra Eliáše. Podle něj by se do budoucna mohlo jednat o příliš velkou konkurenci pro zdejší podnikatele. „V současné době není na území města žádná cestovní kancelář, která by podobnou činnost vykonávala, takže o konkurenci, natož nekalé, se vůbec nedá mluvit,“ oponovala zastupitelům místostarostka Jitka Zikmundová. Sám Reitinger ohodnotil úspěšnou práci městské dceřiné společnosti slovy: „Jsme firma, která se musí řídit obchodním zákoníkem a podle toho se chováme. Pokud bude mít vedení města jiný názor, může fond změnit třeba na obecně prospěšnou společnost. Pak se také ale budeme chovat podle jiných pravidel.“

Mezi další chystané aktivity Českokrumlovského rozvojového fondu jsou například projektová příprava Sportovně relaxačního centra Chvalšinská, využití území kasárna Vyšný, revitalizace území Parkoviště Městský park a další.

Peníze

Podnikatelský plán Českokrumlovského rozvojového fondu počítá v letošním roce s celkovými investicemi do majetku společnosti zhruba ve výši 18 milionů korun. Odhadované tržby z běžné hospodářské činnosti by mohly být 44,6 milionu a teoretický zisk 2,3 milionu korun.