Na podiu se vystřídají krumlovští hudebníci, kteří muzikou doprovázeli lidová shromáždění na konci roku 1989. Budou to Věra Studená, Otakar Votýpka, Luboš Hrdlička, Olyn Přecechtěl, Roman Špilínek, Karel Dvořák, Ivo Janoušek, Marek Borsányi, Tomáš Haymann, Miloš Valenta. Zazpívají písně Karla Kryla, Jarka Nohavici nebo Jaroslava Hutky.

Chybět nebude Modlitba pro Martu, Jednou budem dál a další. Se speciálním programem na tomtéž místě vystoupí krumlovští rockeři Chlapi v sobě s českokrumlovským dětským pěveckým sborem Medvíďata.

Zhlédnete krátký film nazvaný Socialistický realismus od Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České.
Na velké projekční ploše spatříte dokument „Sametový Krumlov – 25 let poté" sestavený z výpovědí a vzpomínek aktérů a účastníků tehdejších událostí. Z plátna promluví celkem devět osobností, mezi nimi například první demokratický starosta Českého Krumlova Jan Vondrouš, výtvarnice Vladimíra Konvalinková nebo tehdejší studentka pražské filozofické fakulty Šárka Havlíková.

Tuto akci organizují Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České.

Další akce

Pondělí 17. listopadu 18.00 – 18.20 hodin

Skautské hořící srdce na svahu Křížové hory
Českokrumlovští skauti v čase od 18 do 18.20 hodin opět zažehnou na svahu Křížové hory „HOŘÍCÍ SRDCE" při příležitosti uplynutí 25 let od obnovy demokracie a skautingu v ČR. Hořící srdce můžete pozorovat např. od kostela sv.Víta, z Vyšehradu od Paraplíčka nebo ze sídliště Mír.

Městské divadlo Český Krumlov
pondělí 17. listopadu 19.30 hodin
Arpeggio, Salomé: Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru
Vstupné: 150 Kč

středa 26. listopadu 18.00 hodin
NEBE NA ZEMI
Koncert Základní umělecké školy Český Krumlov k Roku české hudby a 25. výročí sametové revoluce. Koncert se uskuteční za podpory města Český Krumlov.

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152
Českokrumlovsko ve třetím odboji
výstava potrvá do 23. listopadu 2014
Vstupné: 50 Kč