Na pondělním zasedání výkonného výboru TOP 09 v Českém Krumlově prostřednictvím našeho Deníku všem vzkazuje: Uprchlíků se nebojte!

Velká část obyvatel českokrumlovského regionu, ale i jižních Čech, má z uprchlíků strach. Je opodstatněný?
Bojí se, ale proč? To je zbytečné. Strach je nejhorší poradce. Kdykoliv jsme měli strach v nové republice nebo 
v době normalizace, vždycky jsme dělali voloviny. Není důvod mít strach. Podívejme se na čísla. Příliv imigrantů je veliký, ale uvědomte si, kolik milionů, stamilionů občanů Evropa má. Přicházející uprchlíci jsou jen kapka 
v moři. Kdyby k nám přišlo ne těch ohlášených několik tisíc, ale 50 000 běženců, v národu 
o 10,5 milionu obyvatel se to rozpustí. To ani nebude znát. Je to strašení, které provozují bohužel čelní politici, což je za prvé zločinné a za druhé blbé.

Dost možná je to tím, že jsme tady byli za komunismu zavření před světem a nejsme zvyklí na cizince ve své zemi.
To je pravda. Za prvé jsme vnitrozemský národ, jsme 
v podstatě stejně velký národ jako Portugalci. Nicméně 
v době, kdy Portugalci měli pevnosti v perské oblasti, objížděli Afriku, zakládali kolonie
v Mosambiku a Angole, založili Brazílii, naši kupci jeli nejvýš do Norimberku, ti velice odvážní do Benátek. Tím to končilo. A to poznamenalo naši kulturu, naši odvahu.
Pamatuji si z devadesátých let, chodil jsem po Krumlově, přede mnou šel Američan, který měl afrického předka a lidé se po něm ohlíželi. V Mnichově a Vídni už dávno ne, tam takoví lidé patří k běžnému životu. My nejsme zvyklí na cizince.
Vycházíme z židovské a křesťanské tradice, a ta nám káže, že v době uprchlíků se máme chovat dle zásad lásky k bližnímu. V TOP 09 nemáme strach z uprchlíků, naopak víme, že tak můžeme být obohaceni. A nemáme strach před mešitami, obáváme se, aspoň já, současných prázdných kostelů. My sami, jako národ, nevíme, co chceme, pak ovšem na to doplatíme. Pak nás nezachrání ani pět plotů na hranici.