Pět tisíc návštěvníků už prošlo nedávno otevřeným českokrumlovským Museem Fotoateliér Seidel.

Dosavadní vyčíslení rekonstrukce objektu a souvisejících prací se podle slov ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslava Reitingera prozatím přiblížilo k částce 27 milionů korun. A to nejsou poslední peníze. Na Rozvojový fond, jako na provozovatele muzea, nyní čeká i kompletní digitalizace fotografické tvorby dostupných fotografií, ediční a publikační činnost a propagace muzea. To také nebude levnou záležitostí. „Už několikrát jsme žádali o příspěvek ministerstvo kultury, ale doposud jsme se nikdy do jeho žádného grantového schématu nevešli,“ konstatoval včera Reitinger. Podstatnou část peněz tak fond uvolnil ze svého, za vydatné pomoci zahraničních partnerů.

„Z toho zhruba 11 milionů pochází z programu Interreg, tedy z peněz Evropské unie, k tomu přidalo drobný povinný příspěvek v řádu několika set tisíc ministerstvo pro místní rozvoj, Jihočeský kraj poskytl několik grantů v celkové hodnotě milion korun, půl milionu se podařilo získat od tuzemských i zahraničních soukromých dárců.“ Mezi ně patří například Bavorské krajanské sdružení Glaube und Heimat.

Příspěvek českého ministerstva do struktury financování víceméně patří už z toho důvodu, že je jednak jakýmsi ohodnocením státu za tento už dotažený, hotový a plně fungující projekt a jednak také i z hlediska vnímání projektu i z pohledu zahraničí.

Slíbili podporu

Tak už to nyní chápe i ministr kultury Václav Jehlička, který v pátek Fotoateliér Seidel navštívil. „Takovéto projekty musíme podporovat. Český Krumlov svým novým objevem s obrovskou sbírkou přineslo novou a významnou věc,“ uvedl ministr Jehlička přímo v muzeu. Jeho první náměstek František Mikeš už byl konkrétnější: „Určitě najdeme dotační titul, kterým bychom mohli tento dům do budoucna podpořit.“

Muzeum Fotoateliér Seidel je světovým unikátem především pro svůj autentický komplet. „Aby se na jednom místě zachoval dům postavený jako fotoateliér, v něm technika a dílo, které na této technice vznikalo a k tomu ještě dokumentace k onomu dílu a především neskutečně zajímavý příběh rodiny Seidelových, to opravdu nemá ve světě srovnání,“ vyjmenoval včera Reitinger.

Syn zakladatele ateliéru Josefa, František Seidel, musel rodinný ateliér po roce 1949 zavřít. Za války prodělal roční věznění fašisty, po válce zažil odsun svého bratra a své snoubenky do Německa a perzekuci komunistů.