Rada města projednala první oficiální návrh rozpočtu na příští rok. „V připomínkách směřujeme k tomu, abychom měli stále volnou určitou částku peněz pro povinný spolupodíl města na investičních projektech,“ řekl včera starosta města Luboš Jedlička.

Kdo chce žádat o dotace a granty od státu či z Evropy, ten málokdy dostane stoprocentní částku a určitou sumu si musí doplatit ze svého. Pokud města či obce nebudou hospodařit tak, aby na spolupodíly měly, pak jim budou žádosti o peníze málo platné.

Spolupodíly

„My s tímto problém nemáme, takže když se nám podaří dostat například sto milionů se spolupodílem dvaceti milionů, těch dvacet mít k dispozici budeme,“ upřesnil Jedlička. Otázkou zůstává, v jaké výši se v různých grantových programech budou muset města či obce doopravdy spolupodílet. Rozmezí je různé – od deseti do devadesáti procent.

Priority občanů

Pokud by teď dostalo město k dispozici například 200 milionů, jaké by byly priority jejich využití?

Zajímají vás podrobnosti? Čtěte středeční (31. října) Českokrumlovský deník.