Rozsáhlou kampaň týkající se odpadové situace na školách připravuje českokrumlovské ekocentrum Šípek pro školy v Českém Krumlově. Rozjezd projektu, díky němuž by se měl zlepšit přístup dětí ke třídění a celkově k odpadům, je naplánován na začátek nového školního roku, tedy na září.

„Naším primárním cílem je řešit odpadovou situaci v Českém Krumlově. Protože se jedná o obrovské téma, tak jsme se rozhodli, že začneme u škol. Projekt se týká především škol základních, kdyby se ale přihlásila i nějaká střední, byli bychom jenom rádi,“ řekla ředitelka ekocentra Kateřina Svobodová.
Hlavním smyslem projektu je, aby si děti uvědomily, jak na tom je jejich škola v otázce odpadů. Měly by také navrhnout, co všechno se dá pro zlepšení udělat.

Projekt by měl zasáhnout do několika předmětů, například do výtvarné výchovy. Děti také navštíví skládku tříděného komunálního odpadu nebo třídící linku. Celý projekt ukončí společná konference.

„Některé školy třídí odpad velmi dobře. Ty mohou být ostatním školám příkladem. Některé jsou však teprve na začátku,“ řekla Svobodová.

„Myslím, že jsme na tom s tříděním dobře. Máme na chodbách barevné kontejnery. Spousta dětí je na třídění zvyklá z domácnosti,“ uvedl Dvořák.

Více si přečtěte v pátečním (13. června) vydání Českokrumlovského deníku.