Práce na skalním masivu, tyčícím se nad ulicí Pod Kamenem, nespí. V pondělí25. června si přijel místo prohlédnout i ministr financí Miroslav Kalousek.
Potvrdil, že pokud město chcežádat peníze z různých státních nebo evropských fondů, tak je to možné pouze za předpokladu, že pozemek, tedy skálu, bude mít ve svém vlastním majetku. To ale nemá, protože pozemky na skále a tím i části skály vlastní různí majitelé.
„Vzhledem k situaci, jaká nyní panuje, se nemohu jednoznačně vyjádřit nebo zavazovat. Ale v této době jsem tady právě proto, že nyní probíhají poměrně komplikovaná jednání o státním rozpočtu. A nejen o rozpočtu státním, ale i o rozpočtech dalších fondů, ať už fondu dopravní infrastruktury nebo fondu životního prostředí, a já jsem přesvědčen, že Český Krumlov by měl být prioritou,“ řekl Kalousek k pomoci státu.

Více v dnešním (úterý 26. června) vydání Českokrumlovského deníku.