Město potvrzuje, že ani skládka, ani separační hala bez technologie nejsou předmětem majetku, který by měl být zahrnut do obchodního podílu ve společnosti Služby města, s.r.o. Tuto firmu chystá město k prodeji. Takže skládku musí řešit město jako svůj majetek. Rada si prozatím nechává spočítat tři varianty.
„První okruh a otázka zní, kolik by stála, co by obsahovala naplněnost a následná rekultivace a případně jaké by byly budoucí výdaje na rekultivaci nebo následné monitorování skládky,“ přiblížil starosta města Luboš Jedlička.
Za druhé – zda by město samo o sobě rozšířilo skládku na vlastní náklady a poté ji pronajímalo buď budoucímu vlastníku obchodního podílu ve Službách města, nebo někomu jinému, kdo podniká v odpadové branži a potřebuje takové prostory.
„Další možností je rozšíření, ale na základě dohody s novým nabyvatelem Služeb města,“ míní starosta. „A sice v ohledu, zda by nový vlastník měl o skládku zájem a zda by on její rozšíření nezafinacoval sám.“
Termín pro stanovení východiska je konec června. Vedení města je prý připraveno svolat kvůli problematice prodeje Služeb města i mimořádné zasedání zastupitelstva