„Není to z důvodu, že by českokrumlovská skládka byla plná, ale skončila doba platnosti předchozího integrovaného povolení na provoz skládky tuhého komunálního odpadu,“ přiblížil probíhající proces ředitel Služeb města Pavel Turnhöfer.

V předchozích deseti měsících se, především v souvislosti s přípravou prodeje firmy Služeb města, několikrát po sobě objevily rozporuplné informace o tom, zdali je zdejší skládka plná či nikoliv. Poslední informace ukazují, že její kapacita sice není vyčerpána, ale v dohledné budoucnosti se tak jako tak o jejím rozšíření bude muset jednat.

Podrobnosti hledejte v zítřejším (pondělí 17. září) vydání Českokrumlovského deníku.