Skládka patří Jihočeským papírnám Větřní. Ty změnily majitele a ten začal více počítat. Jak pro Českokrumlovský deník uvedl ředitel papíren Dušan Grmolec, byla firma nucena cenu navýšit o 140 procent. „Nás do tohoto zdražení nutí velké investice, které musíme do zabezpečení skládky provést. Vzhledem k tomu, že skládka je soukromý subjekt, nedostaneme na ni žádné dotace a vše musíme táhnout ze svého,“ upřesnil Grmolec s tím, že současný roční výdělek se pohybuje kolem 2,5 milionu korun a to na nutné zpětné investice rozhodně nestačí.

Pak ale pro Český Krumlov a přilehlý region nastává problém, který řešil už Jan Neruda: Kam s ním? A za kolik?

Podle ředitele Služeb města Český Krumlov Pavla Turnhöfera se řešení našlo. „Je připravena k podpisu smlouva s provozovatelem skládky Růžov u Borovan,“ upřesnil Pavel Turnhöfer. Na doposud využívanou lověšickou skládku už se bude komunální odpad vyvážet pouze na výslovná přání některých zákazníků, pro které bude výhodnější zaplatit skládce větší částku za uložený odpad a ušetřit na dopravě.

U českokrumlovské skládky v Pinskrově dvoře vloni končila platnost takzvaného integrovaného povolení k provozu a také se předpokládalo, že je plná. Nicméně revize zjistila opak.

„K dalšímu provozu skládky jsme už získali nezbytná povolení krajského úřadu. Projekt na rozšíření je hotov, ale předpokládané ceny v něm odpovídají zhruba roku 2005. To by se mělo nyní aktualizovat a předložit radním,“ připomněla vedoucí odboru životního prostředí Vlasta Horáková. A radní musí společně se zastupiteli rozhodnout co dál. Rozšíření skládky totiž nebude zadarmo, ale asi tak za devět milionů korun. A takto navýšená kapacita by při současném trendu svozu odpadu mohla vydržet kolem pěti let. Nebo bude výhodnější dlouhodobý kontrakt s Růžovem?

„Původní projekt českokrumlovské skládky s navýšením a dalším možným ukládáním odpadů skutečně počítal,“ uvedl už při zimních debatách o možném prodeji Služeb města jeden z jednatelů českokrumlovských Služeb a zároveň i radní Antonín Princ.

Podrobnosti najdete na stranách dnešního (pondělí 26. května) Českokrumlovského deníku.