Žáci základních škol z regionu museli pod vedením pořádajících pracovníků Českého červeného kříže a městské policie spolu s hasiči plnit deset různých úkolů. Třeba záchranu tonoucího demonstrovanou na břehu rybníka.