„Škola měla 40. narozeniny sice už 3. září, ale uspořádat oslavu hned první školní den by bylo hektické a asi by se nesetkala s moc velkým zájmem veřejnosti,“ řekla ředitelka ZŠ Velešín Božena Dvořáková.

„Proto jsme ji raději naplánovali na 24. října, kdy se ve škole uskuteční den otevřených dveří. Zájemcům mimo jiné ukážeme například dílny, úspěšná vystoupení, za která žáci s pedagogy získali ocenění, budeme pouštět filmy ze života školy, vystavíme kroniky, nové učebnice, ale i staré, které se používaly za uplynulých čtyřicet let, aby si i rodiče mohli zavzpomínat na svá školní léta,“ naznačila, na co se mohou návštěvníci školní budovy těšit.

Pracovníci školy tedy nyní plánují a vymýšlejí, co vše by mohli s žáky na oslavy připravit a předvést.