Během Slavností pětilisté růže 22. až 24. června, kdy bude město pro dopravu uzavřeno, nebude ještě možné použít ani při vjezdu do města dokončovaný most u DDM.
„Do oblasti ulic Kájovské, Linecké, Horské, Rybářské a starého Plešivce za soudem by se během dopravní uzavírky při slavnostech nikdo nemohl autem dostat,“ konstatoval včera Miroslav Hála z městského odboru dopravy. Pro tyto případy, tedy především pro místní obyvatele nebo pro zásobování v této části města bude možné podle Hály využít během Slavností pětilisté růže Důlní ulici.
Od pátku 16 hodin do neděle 17 hodin bude změněno dopravní značení a do této části města bude vjezd povolen z Chvalšinské silnice kolem vodotrysku, zámecké zahrady právě přes Důlní ulici. Z města se výjezd nezmění, nadále platí objížďka parkem přes provizorní most do ulice Po Vodě.