Největší z každoročně pořádaných akcí Českého Krumlova, slunovratové Slavnosti pětilisté růže, se budou muset vyrovnat s několika důležitými změnami.
„Hlavní scénu letos postavíme v pivovarských zahradách,“ konstatovala včera místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. „Náměstí Svornosti, kde vystupovala největší část účinkujících, už totiž zčásti zabírá ohrada kvůli rekonstrukci městské kašny. Pro pořádání trhu také není možné počítat s prvním zámeckým nádvořím, protože bude rozkopané kvůli rekonstrukci inženýrských sítí,“ upřesnila.

Město chce akci zatraktivnit jak pro občany, tak i pro turisty a návštěvníky. Letošní slavnosti se v pátek ponesou v duchu modelu otevřeného města, kdy se ještě nebude platit vstupné. „Výjimkou je ovšem páteční večerní koncert slavné skupiny Blackmore's Night,“ dodává ředitel Městského divadla Jan Vozábal. Tento koncert spadá sice do termínu slavností, ale mimo rámec. Klasické uzavření města se tak posouvá až na sobotu. Jak včera doplnila místostarostka Zikmundová, zkracuje se nedělní program. „Ten už proběhne pouze dopoledne. V podobě přesné kopie historického průvodu, který tudy prošel v roce 1968.“ Celková návštěvnost Slavností pětilisté růže se vloni přiblížila dvaceti tisícům lidí. Letošní rozpočet počítá s částkou 4,9 milionu korun.

Změny, které se letos chystají v souvislosti se Slavnostmi pětilisté růže, se promítnou i do občerstvení návštěvníků.

Město vyhlásilo výběrové řízení pro poskytování gastronomických služeb, ve kterém preferuje historizující trend.

„Přihlásit se může kdokoliv, pokud splní podmínky typu – stánek zhotovený z přírodního materiálu, obsluha v historickém kostýmu, nabízené pochutiny by měly evokovat historické recepty a jídla a podobně,“ upřesnila včera místostarostka Jitka Zikmundová.

Takřka pětimilionový rozpočet akce chce vedení města rázně doplnit i o jiné finanční zdroje, než je vstupné. „Pro letošní rok se nám podařilo najít silné sponzorské a reklamní partnery. Do budoucna chceme také zavést jakýsi institut dárců, kteří by mohli na akci přispět,“ dodává místostarostka Zikmundová.

Slavnosti pro město připravuje Městské divadlo. To přichystalo také dlouhodobý, desetiletý plán této akce, který bude evokovat různá důležitá výročí města. „Letos je to 40 let od založení tradice Slavností pětilisté růže z roku 1968. V příštím roce se například naváže na výročí 700 let od první písemné zmínky o Českém Krumlově jako o městě,“ doplnil ředitel divadla Jan Vozábal.

V dalších letech by se některá témata měla vázat například k tažení na Turka nebo spojení Latránu a samotného města.

Letošní Slavnosti pětilisté růže proběhnou od 20. do 22. června.

Během roku se uskuteční ještě slavnosti Svatováclavské, Advent a Kouzelný Krumlov, který začíná už 29. dubna.