„Občané je mohou otevřít i na vlastní internetové doméně www.mpckrumlov.cz,“ doplnil včera velitel strážníků Jan Šítal.

Čerstvý výsledek tříměsíční práce má podle jeho slov za úkol jednak lépe informovat o městské policii, její historii i současnosti, ale přináší i přehled a doslovná znění důležitých zákonů a vyhlášek, které se strážníků i občanů bezprostředně týkají. „O vybudování přehledných stránek jsme usilovali už delší dobu. Jejich současný stav bereme jako výchozí a podle požadavků lidí jej budeme postupně doplňovat,“ dodává Šítal.

Program akcí

To potvrzuje i preventista strážníků Pavel Pípal. Podle něj se na webu ještě objeví konkrétní nabídky akcí pro veřejnost od dohledu nad byty během dovolených, přednášek o prevenci a akcí pro děti, ale i naprosto konkrétní rady strážníků, které se obyvatelům Českého Krumlova mohou vždy hodit.
Co se týká možností různých interaktivních formulářů a objednávek, čeká i Pípal na výsledky zájmu veřejnosti. Zajímavým materiálem je také přehled všech kamer městského dohledového kamerového systému, včetně možností jejich využití. „S příslušným kvalitním softwarem dokáže dnes kamerový systém také například zachytit sprejera a zvukovým signálem na něj upozornit, stejně upozorní na odložené předměty a mnoho dalších věcí,“ doplňuje Pípal.

Součástí webu jsou i všechny důležité kontaktní údaje Integrovaného záchranného systému, ale i na Krizové centrum pro děti a rodinu, Linku bezpečí dětí a mládeže, Linku psychopomoci a podobné instituce.