„Soutěžit zde budou tříčlenná rodinná družstva ve třech disciplínách, střelba z malorážky na 50 metrů, střelba ze vzduchovky na 10 metrů a střelba z brokovnice na asfaltové terče,“ upřesnil včera za organizátory Oldřich Navrátil.

Pro střelbu z malorážky a ze vzduchovky nechali pořadatelé vytvořit dokonce zvláštní terč, který bude zároveň sloužit jako diplom. Protože většina družstev se rekrutuje z řad lesáků a letošní rok je u nich ve znamení kůrovce, bude podle Navrátila jako terč pro střelbu z malorážky na tomto diplomu vyobrazen obří kůrovec. Podmínkou pro soutěž je, aby v družstvu byla alespoň jedna žena, nebo dítě do patnácti let.

„Soutěží jednak čistě rodinná družstva a jednak družstva s adoptovaným jedním členem. Tato střelecká soutěž je spíše věnována rodinám a rodinným příslušníkům střelců za to, že po celý rok snáší a podporují jejich náročný koníček. Soutěž začíná v od 9 hodin ráno.