Takovou zlatou svatbu Český Krumlov ještě nezažil. V sobotu na krumlovské radnici vedle sebe stanuly dvě manželské dvojice, Jarmila a Ladislav Feslovi z Českého Krumlova a Zdeňka a Jan Sasínovi ze Slupence, přičemž nevěsty jsou sestry.
27. dubna před padesáti lety v den svatebního obřadu bylo ale složení budoucích manželských dvojic trochu jiné. Vdávat se měla sestra, která dnes již nežije, a Jarmila. Jarmila a Ladislav Feslovi ale museli svou svatbu odložit kvůli náhlému skonu ženichova otce. Nahradila je tedy mladší sestra Zdeňka se svým mládencem Janem Sasínem. „Napsali mi, jestli bychom se nechtěli vzít my. Vlastně jsem ho o ruku požádala já,“ usmívala se paní Zdeňka se svatební kyticí v ruce. Jarmila a Ladislav Feslovi své manželství stvrdili o šest neděl později, 8. června.
Do oka si padli v textilce Jitka, kde oba pracovali. Ladislav jednou při práci utrpěl úraz a Jarmila ho jako mladá členka Českého červeného kříže doprovázela do nemocnice. Jako manželé pak žili v Třísově, kde se starali o velké hospodářství. Dnes se radují ze tří dcer a šesti vnoučat.
„Všechny problémy se dají vyřešit, když se chce,“ říkal Jan Sasín, který se ženou vychoval dvě dcery a mají pět vnoučat a jednoho pravnoučka. „Jsme v pohodě a v dalším životě budeme pokračovat tak, jak jsme začali,“ dodal.