Návštěvníkům se představí v novém kabátě, po nedávné rozsáhlé rekonstrukci, která stála zhruba deset milionů korun. Tuto modernizaci spolufinancovala Evropská unie a díky tomu získala škola taková vylepšení, jako úpravy stravovacího zařízení, nový vstup do budovy, bezbariérovost, nové šatny pro studenty, novou počítačovou učebnu a podobně. „Chtěla bych, aby se nám podařilo ještě vytvořit v areálu školy odpočinkovou zónu pro studenty,“ naznačila další plány do budoucna ředitelka školy Marta Caisová.

Kromě klasické výuky se mohou žáci podle svých zájmů zapojovat do rozmanitých zajímavých projektů školy. „Například již druhým rokem je naše škola zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, který se kromě žáků snaží zapojit i rodiče, učitele a provozní zaměstnance školy,“ řekla zástupkyně ředitelky Jiřina Staňková. „Tým ekoškoly zjišťuje a sleduje, zda je provoz školy šetrný k životnímu prostředí a pak navrhuje opatření, jak to zlepšit,“ naznačila.

Škola ale nezapomíná ani na zábavu svých svěřenců. Mezi žáky jsou velmi oblíbené například sportovní akce, a to především lyžařský, snowboardový a vodácký výcvikový kurz. Lyžařský kurz pro začátečníky se koná v rakouském Hochfichtu, pokročilí se vydávají za sněhem do italských Alp.