Město Český Krumlov odeslalo své připomínky hned po skončení pondělního zasedání městské rady. Jako podklady pro vydání stanoviska posloužily radním studie vlivu teplárny na životní prostředí, kterou nechala zpracovat firma Carthamus, a posudek, který si zadal Krajský úřad Jihočeského kraje.

„Vyjádření, které k dokumentaci rada vydala, je
v zásadě negativní," konstatuje českokrumlovský místostarosta Josef Hermann. „Dokumentace, tak jak je sestavená, se nevypořádává s problémy, které trápí město a okolí několik let. Vzhledem k tomu, že z ní není zřejmé, že se věci změní opravdu k lepšímu, nedalo se ani udělat nic jiného," dodává.

Stanovisko města je tedy v podstatě stejné jako všechna jeho předchozí stanoviska, jejichž cílem bylo odstranění známých negativních vlivů teplárny na okolí.
Místostarosta říká: „Město musí hájit v první řadě veřejný zájem. My sice chápeme, že se firma Carthamus evidentně snaží dělat kroky, aby se stav zlepšil."

„Jsme o nich informováni, ale ten výsledek není takový, jaký bychom si všichni představovali," dodává Josef Hermann.

Nyní je tedy vše na rozhodnutí krajského úřadu. Dopad na občany města, ať už v podobě zátěže z provozu v případě kladného verdiktu, nebo možné problémy se zásobovaní teplem v případě záporného závazného stanoviska, bude muset však řešit opět město. Teplárna je totiž dodavatelem tepla pro některé firmy a obyvatele.

„Budeme sledovat rozhodnutí krajských orgánů životního prostředí, protože ve chvíli, kdy by bylo jejich stanovisko negativní, tak vzniká jisté riziko a vyvstává otázka, jak to bude vypadat po 1. lednu 2017 s teplem," vysvětluje Josef Hermann. „S firmou Carthamus máme na dodávku tepla uzavřenou smlouvu. My se budeme v případě jakýchkoli problémů – poté kdyby došlo na záporné stanovisko kraje – snažit, aby firma plnila úkol dodávek tepla i nadále," konstatuje Josef Hermann s tím, že má město už nyní situaci předběžně projednanou a není na místě obava, že by dodávky tepla po Silvestru skončily. Znovu zdůrazňuje, že není třeba propadat panice, neboť město učiní vše pro to, aby svým vlivem dokázalo dodávky tepla zajistit.