V pátek se totiž uskutečnilo další jednání odborářů s předsedou představenstva společnosti Carthamus, která teplárnu vlastní. „Vedení nám navrhlo zkrátit pětitýdenní dovolenou zaměstnanců na čtyři týdny. Tím by se ušetřily náklady, které by šly na mzdový růst. Nyní v Carthamusu počítají, kolik procent by toto navýšení tvořilo,“ sdělil včera Jiří Řihout.

„Proto se chystáme uspořádat poradu se zaměstnanci energobloku, jestli je to pro ně přijatelné.“ Odboráři již také od ministerstva práce a sociálních věcí obdrželi rozhodnutí o určení zprostředkovatele jednání mezi zaměstnanci a vedením společnosti, tedy jakéhosi arbitra sporu.

„Zprostředkovatelem byl určen Stanislav Lidmaňský z Prahy. My vůči jeho určení dávat rozklad nebudeme. Pokud tak neučiní ani vedení společnosti, nebude se to protahovat a zkrátí se tak doba, odkdy tento smírčí soudce začne působit,“ vysvětlil Jiří Řihout.