Město Český Krumlov se opět vrátilo do renesnace. U příležitosti kulatého výročí Slavností pětilisté růže ale připomene i jiná období. Historické centrum Českého Krumlova, dá se říci každé jeho zákoutí, tepe poutavým programem, hudbou, divadly, dobovými tanci, scénkami. Lidé všeho věku si užijí atraktivní rytířský turnaj, dobové hry, ochutnají dávnou gastronomii a mnoho dalšího.