Učebna slouží zároveň jako kmenová devátá třída. „Obnovu již učebna potřebovala. Původní zařízení bylo asi 40 let staré a značně opotřebené. Nová podlaha, osvětlení, topení, nábytek, rozvod elektřiny pro školní pokusy, rozvod vody v učebně, vybílení a nátěry, to vše stálo obecní úřad v Brloze bezmála 400 tisíc korun,“ uvedla ředitelka školy Stanislava Hlaváčková.

Na částce se také podílela obec Nová Ves 39 tisíci korunami.