„Ti především aktivně využívají takzvaného výměnného programu, tedy výměny čistých injekčních stříkaček a jehel za použité,“ upřesnil včera Daniel Jambrikovič z této protidrogové poradny.

V drtivé většině berou tito lidé pervitin, výjimečně heroin nebo jiné látky. Osobní Jambrikovičův celkový odhad uživatelů tvrdých drog v regionu se pohybuje kolem dvě stě padesáti až třemi sty lidmi. I tady je nutno brát v úvahu rozdíl mezi experimentátory, příležitostnými nebo stálými uživateli.

Rozdíl mezi člověkem, který nese nálepku feťáka a tím, kdo je užíváním drogy už nebezpečný jak sobě, tak svému okolí, je veliký. Ovšem ani jedna z těchto skupin si podle něj na nedostatek drog v českokrumlovském regionu nestěžuje.

„Oficiálně se žádná statistika monitorující počet narkomanů v regionu u policie nevede,“ konstatovala včera Michaela Pavlíčková, mluvčí českokrumlovské policie. „Samozřejmě ale pracovníci naší kriminální policie mající na starosti drogovou problematiku o těchto lidech povědomí mají.“