Chcete přispět svým vlastním dílem nebo svým osobním vyznáním k výjimečným oslavám města Český Krumlov? Během příštího roku uběhne 700 let od první písemné zmínky o Českém Krumlově jako o městu a během celého roku také budou oslavy probíhat. Podle místostarostky Jitky Zikmundové bude jejich hlavním motivem takzvaný Příběh města.

Historie čtyř rodů

Nejen připomenutí hlavních čtyř rodových linií, které se zásadním způsobem podílely na vzniku města, ale i nová doba, to vše nese velký potenciál zajímavostí. Příběh města nese název i chystaná kniha. „Tento příběh bude mapovat stejnojmenná publikace, kterou chystáme k vydání. Ta bude nejen o dávné historii, ale i o historii novodobé,“ dodala včera Zikmundová.

Už jen vedle sebe seřazené fotografie českokrumlovského náměstí, kde bude k vidění příjezd německých vojsk na počátku války, amerických vojsk na konci války nebo ruských vojsk v roce 1968 či sametový rok 1989, samy o sobě dostatečně evokují kontroverznost minulého století.

Oslavy pro lidi

„Chceme tyto akce zaměřit především pro a na obyvatele našeho města a rozhodně by neměly být apriori určeny pro turistický ruch,“ doplnil starosta Luboš Jedlička. Jednou z forem takového zapojení mohou být i osobní vyznání českokrumlovských obyvatel. O jejich formě a provedení se nyní rozhoduje.

Aby po sedmi stech letech ve městě také zůstala nějaká hmotná připomínka, chystá se instalace sochy, jejíž autoři jsou Karel Dvořák a Milan Fidrich.
Součástí oslav bude reprezentační ples města, výstava v Regionálním muzeu, akce spojené s českokrumlovskou městskou knihovnou, která příští rok oslaví 130 let od svého založení. Výročí zasáhne i do programu hudebních festivalů a takřka všech městských slavností. Velkým zážitkem by mělo být živé předvedení vodní hudby speciálně složené pro Český Krumlov. Zapojí se i všechny městské školy.

O množství peněz určených na oslavy rozhodne i nyní sestavovaný rozpočet města a úspěšnost či neúspěšnost při získávání grantů.

Zapojí se i politika

Do oslav zasáhne také mezinárodní politická pozice České republiky. V příštím roce totiž předsedá Evropské unii a při této příležitosti chce vedení města nabídnout prostor pro různá zasedání evropských ministrů, výborů a důležitých organizací.