Nynější opěrná zeď byla totiž podemletá a vykloněná od loňské povodně a především podzemní vody, čímž hrozilo zborcení zdi. V některých částech byly mezi vozovkou a zdí šedesát centimetrů hluboké a dvacet centimetrů široké díry.

„Zeď nebyla poškozená úplně všude, některá místa byla v lepším a jiná zase v horším stavu," uvedl Hynek Brázda, jednatel společnosti HBP, která stavbu projektovala. Pokračuje: „Když jsme místa procházeli s geologem, došli jsme k závěru, že bude lepší kompletní rekonstrukce zdi, s čímž souvisí také oprava vozovky."

Stavbu provádí firma Skanska. „V tuto chvíli jsme již s opravami téměř hotovi," informoval včera Ondřej Míka, vedoucí stavby, „ještě nám zbývá dokončit pár finálních úprav, jako například dodat dopravní značení a další drobnosti. Momentálně se nacházíme těsně před předáním díla."

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány tyto autobusové zastávky: Velešín, Zubčice, Markvartice, Mirkovice, Žaltice, Chabičovice, Český Krumlov Kaplická, Drahoslavice, Přídolí. Rovněž některé zastávky městské hromadné dopravy nebudou po dobu uzavírky fungovat.

Cestující budou o dočasném dopravním omezení zastávek informováni vylepením písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek. Na těchto oznámeních bude uvedena doba, po kterou nebude zastávka obsluhována a rovněž nejbližší obsluhovaná zastávka. Po skončení dopravního omezení budou tato oznámení odstraněna.