Minimálně jednou do měsíce jezdí do Boletic k nálezům munice pyrotechnik. To by měli mít na paměti turisté, kteří se ať už pěšky nebo na kole vydají na turistické trasy do boletického vojenského výcvikového prostoru. A zejména ti, kteří nedbají zákazů vstupu a důrazného varování, které je všude na Boleticku vyvedeno ve trojím jazyce: němčině, angličtině a češtině. Přesto mu mnozí nechtějí rozumět. Tak hodnotí uplynulou letní sezonu pracovníci Vojenského újezdu Boletice.

„Lidé se mnohdy odvolávají na to, že to tu znají. Ale tady jde při nerespektování zákazů o ohrožení života. Pyrotechnik sem jezdí likvidovat miny, které jsou převážně ruské výroby,“ varuje přednosta újezdního úřadu Karel Trněný. Nikdo neví, kde může na minu v zakázaném prostoru ten, kdo tam nemá co pohledávat, narazit. Kromě toho v boletickém prostoru dál probíhají vojenská cvičení.

Navzdory tomu se v rámci možností Boleticko, jež se právem pyšní překrásnou přírodou a krajinou, otevírá veřejnosti. Pro tu je tu k dispozici 23 kilometrů pěších a 60 kilometrů cyklotras. „Současně jsme zpřístupnili i prostory pro sběr lesních plodů, aby nám lidé nebrousili do výcvikových částí. Ale turisté jsou strašně neukáznění, ač jsou všude cedule a závory. Lidi dnes těžko něco zastaví,“ povzdychl si podplukovník Karel Trněný.