A v neděli náměstí patřilo slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi.