To vše dohromady jsou stoleté třímanuálové varhany Heinricha Schiffnera, jejichž rekonstrukce jde nyní do finále. Nástroj můžete najít na kůru kostela svatého Víta v Českém Krumlově a od nadcházejícího podzimu jej také uslyšíte.

Čekání a napětí

„Po osmi letech se dostává do finále náročná kompletní rekonstrukce těchto unikátních varhan, navíc několikrát spojená i s pořádnou dávkou napětí,“ řekl včera páter Václav Pícha z českokrumlovské diecéze. „Máme radost, že se opravy chýlí ke konci. Navíc nás ale těší, že varhany během oprav neukradli zloději a že nástroj neshořel,“ podotkl. V předchozích letech byl totiž nástroj rozebraný na jednotlivé kusy a ty byly uskladněné na několika místech. V jednom případě přežily varhany bez úhony požár vedlejšího objektu, ve druhém pak nájezd zlodějské party, která stihla píšťaly naštěstí pouze pošlapat.

Práce a peníze

Proč rekonstrukce trvala tak dlouho? Důvod je prostý, nebyly peníze. Přesněji řečeno, přicházely postupně. Celková cena rekonstrukce dosáhla částky 4,3 milionu korun. Varhanářský mistr Antonín Kadeřábek, jehož firma má práce na starosti, dodává, že pro osmičlenný tým je práce takového rozsahu zvládnutelná za dva a půl roku.

V tomto případě si ovšem museli varhanáři práci rozvrhnout jinak. „Největší dřevěná píšťala měří šest metrů o průměru 30 centimetrů, největší kovová píšťala má něco přes pět metrů,“ přiblížil včera Kadeřábek. Vše museli postupně rozebrat, díl po dílu dostat dolů z kůru, naložit, odvézt, uskladnit, vyčistit, případně opravit. A pak znovu zpět.

Českokrumlovské varhany ze Schiffnerovy dílny jsou postaveny na pneumatickém principu, tedy namísto táhel a mechanických převodů prochází celou konstrukcí vzduch. Od kláves až po každou píšťalu.

„Bez jakékoliv zásadní rekonstrukce vydržely fungovat sto let,“ upřesnil vikariátní technik Eduard Beneš s tím, že pneumatický princip vydrží přece jen méně než jiné, mechanické. Antonín Kadeřábek dodal, že jedinou dosavadní rekonstrukcí byly někdejší úpravy takzvaného třetího manuálu z poloviny minulého století, které ale nebyly příliš fundované a například znemožnily ladění části varhan. Tato dostavba nyní zmizela a vše se vrací zpět, do původní Schiffnerovy podoby.

Schiffnerovy varhany z českokrumlovského kostela svatého Víta mají 47 znějících rejstříků. Pocházejí z počátku minulého století. Dnes už patří k významným hudebně historickým památkám své doby. Během léta se po závěrečném kole rekonstrukce budou varhany kompletovat a ladit. Na svatého Václava je podle pátera Václava Píchy naplánováno jejich slavnostní vysvěcení.

Posledních 300 tisíc korun na završení všech prací přidělili českokrumlovští zastupitelé farnosti právě minulý týden. Jak uvedla mluvčí radnice Jitka Augustinová, peníze pocházejí z Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny od ministerstva kultury. „Pro rok 2008 bylo ze státních zdrojů na akce obnovy českokrumlovských kulturních památek připsáno 1,8 milionu korun. Město Český Krumlov pak přidalo ze svého rozpočtu 312 527 korun,“ upřesnila včera mluvčí.

Komise pro památkovou péči Rady města Český Krumlov rozdělila získanou dotaci čtyřem právnickým osobám a čtyřem osobám fyzickým. „Z prostředků Programu regenerace bude financováno také dokončení restaurování varhan v kostele svatého Víta nebo oprava truhlářských, kamenných a zámečnických prvků v českokrumlovské židovské synagoze,“ doplnila Jitka Augustinová. Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny má za cíl uchovávat památkové hodnoty objektů a přispívat na regeneraci památek. Program byl v Českém Krumlově vypsán na podzim 2007 a z celkového počtu 26 žádostí vybrala komise pro památkovou péči 12 akcí a postoupila je na ministerstvo kultury.

Žádost Českého Krumlova projednala ústřední komise ministerstva kultury pro program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na konci ledna tohoto roku a schválila přidělení finanční dotace na městskou památkovou rezervaci ve výši 1,2 korun a na městskou památkovou zónu ve výši 570 000 korun.