Dlouhodobě neutěšený stav prostor, ve kterých sídlí výtvarný obor Základní umělecké školy ve Vyšším Brodě, bere konečně za své. Přispělo k tomu jednak vyjádření hygieniků, kteří nad tyto prostory pověsily Damoklův meč s termínem do konce kalendářního roku, a pak také snaha vedení Vyššího Brodu zachovat výtvarný obor ve městě.

„Hygiena stanovila zásadní požadavek na oddělení vypalovací pece na keramiku od vyučovacích prostor, takže vzniká samostatně odvětratelná vestavba určená speciálně pro tento případ,“ upřesnil včera starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. Podle jeho slov probíhá i kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, podlah nebo elektrických rozvodů.

Náklady se vyšplhaly na 450 tisíc korun včetně projektové dokumentace a kompletně je hradí samo město ze svého rozpočtu. Rekonstrukce už měla proběhnout během prázdnin, ovšem ve chvíli, kdy se původní odhady částky na rekonstrukci ve výši 150 tisíc začaly šplhat vysoko nad toto číslo, bylo jasné, že ne vše půjde hladce. „Všechno se nám zdrželo především kvůli tomu, že jsme dlouho hledali peníze v rozpočtu,“ upřesnil starosta. A tak než proběhla rozpočtová změna a než se vybrala firma, byla už polovina srpna.

I tak není částka pro město zanedbatelná a při tomto setkání s realitou vzaly za své i některé dřívější návrhy zrekonstruovat například prostory bývalého Svazarmu, které by svými milionovými náklady byly v současné době pro město naprosto nad jeho finanční síly. „S rekonstrukcí prostor jsme začali 20. srpna a skončit bychom chtěli koncem září. Doufejme, že firma termín dodrží,“ konstatoval Zálešák. Zatím tedy bylo nutné najít náhradní prostory, kde bude výuka probíhat po dobu několikatýdenní rekonstrukce.

„Zatím jsme se domluvili na dočasném azylu v prostorách kreslírny vyšebrodské základní školy, která nám stejně jako město vyšla maximálně vstříc. Jsme za to vděční jak škole, tak i vedení Vyššího Brodu,“ shrnula situaci Božena Němcová, ředitelka kaplické Základní umělecké školy, která vyšebrodskou pobočku provozuje. „Situace nebyla jednoduchá, ale velmi nám záleželo na tom, abychom o výtvarný obor nepřišli, protože jakmile by se to jednou stalo, těžko by se tady někdy obnovoval,“ shrnul starosta Zálešák.