Co bude s malým dvouobloukovým mostkem přes Polečnici v Českém Krumlově? Tato kulturní památka může podle některých názorů blokovat tok řeky při velké vodě. Zatímco město navrhovalo jeho přestěhování do Jelení zahrady, Národní památkový ústav v Českých Budějovicích tuto lokalitu neshledal jako vhodnou.

Podle náměstka ministra kultury Františka Mikeše je prioritní protipovodňová ochrana nejen současného majetku občanů, ale i nemovitého historického majetku, které v okolí Polečnice jsou. Ministerstvo kultury rozhodně nechce bránit vymístění mostu a chce udělat vše pro to, aby Povodí Vltavy mohlo zahájit práce na sanaci koryta řeky Polečnice ještě v letošním roce. V současné době už je od ministerstva zemědělství vyčleněno a blokováno 90 milionů korun na zdejší protipovodňová opatření a jak uvedl starosta Jedlička, je nutné řešení napomoci, protože taková situace a takový finanční přísun od státu se už nemusí historicky opakovat.

Proti přemístění ovšem stále stojí Památkářská obec Českokrumlovská. Ta navrhuje jako dostatečné řešení vybudování vodního propustku, který by vedl souběžně s Polečnicí a vytvářel tak při velké vodě novou průtokovou možnost. Přestěhování mostku je podle starosty Památkářské obce Zbyňka Dočkala, mimo jiné, i protiprávním aktem, který by porušil článek 5 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Památkářská obec českokrumlovská míní, že 250 let starý most, chrání i zmiňovaný mezinárodní Úmluva.

„Každá strana se zavazuje zakázat přemístění celku nebo části jakékoliv chráněné památky, kromě případů, kdy fyzická ochrana takových památek přemístění vyžaduje,“ cituje Zbyněk Dočkal z dokumentu a dodává, že tento most ohrožen není. „Tu největší povodeň v roce 2002 vydržel bez úhony a mě je pořád proti mysli, že by se za to měl potrestat tím, že se jaksi preventivně zbourá,“ míní Zbyněk Dočkal. Přestěhování pak podle něj znamená ve skutečnosti likvidaci mostku a po znovupostavení už bude stavba pouhou atrapou.

Více čtěte v pondělním (14. dubna) vydání Českokrumlovského deníku.