Rada města tento týden projednala pět variant územního a architektonického zpracování jak autobusového nádraží, tak i kompletně celého územního trojúhelníku mezi Objížďkovou, nemocnicí a zástavbou mezi ulicí Kaplickou a autobusovým nádražím.

Poslední závěry vedení města v otázce budoucnosti autobusového nádraží zní asi takto: „Jde nám o to zlepšit kvalitu nádraží plus parkování pro veřejnost a zajistit také určitou revitalizaci služeb pro cestující a návštěvníky,“ konstatoval včera radní Jan Vondrouš. S celým okolním územím chce město počítat zatím spíše jako s rezervou do budoucna. „V každé z pěti variant je i zpracování autobusového nádraží jako takového,“ přiblížil včera starosta města Luboš Jedlička. „Atelier 8000 zpracoval každou z variant stylem autobusové nádraží plus něco,“ dodal starosta Luboš Jedlička.

„Teď už je to spíše na specialistech a politicích a o tom, jaký závěr udělají oni,“ uvedla k situaci ještě před projednáváním hlavní architektka projektu Lucie Honová z Atelieru 8000. „My pak budeme pracovat podle toho, kam nás oni nasměrují.“

A rada města opravdu nasměrovala. Čtyři varianty budou určeny pro různé developerské projekty. Pátá je asi největším překvapením. Ustupuje od kompletního zpracování území a bere v potaz pouze autobusové nádraží jako takové. „Je určena k tomu, aby autobusové nádraží vzniklo bez jakýchkoliv větších komerčních aktivit navíc a hlavně rychle,“ upřesnil Jedlička.

Poslední, v úvodu zmiňovaná varianta, tedy prozatím vyřešit pouze autobusové nádraží, je zatím i podle odborných doporučení pro město nejvýhodnější. Nové nádraží by tak mělo podle slov starosty Luboše Jedličky vzniknout maximálně do jara roku 2009.

 

Proč takto?

Ke studii zpracování prostoru autobusového nádraží se vyjadřovaly i dvě městské komise Českého Krumlova. Komise pro územní plán, majetek a investice a dopravní komise. Z jejich jednání začal vyplývat i nový názor: „Zda území autobusového nádraží a jeho okolí realizaci velkých plánů vůbec unese a zda by developerské projekty měly vůbec i návaznost na další podobné akce ve městě.“

Těmi mohou být ohlašované velké soukromé investice například v zóně Ambit, nebo chystaný tunel od Trojice k nemocnici. A ohled je nutné brát i na budoucí napojení na dálniční přivaděč. Ten by měl v budoucnosti ústit právě ve směru od Kaplice zhruba v místech u autobusového nádraží.
Podle některých z developerských plánů by se v souvislosti s nádražím měla postavit i nemalá ubytovací kapacita. S něčím podobným ale počítá i vlastník nedaleké Zóny Ambit. Tam by mělo teoreticky vyrůst i kongresové centrum. Nyní jde o to, aby si ve výhledu tyto dvě stavby v jistém slova smyslu navzájem zbytečně nekonkurovaly. Firma vlastnící zónu si je vědoma toho, že území je pro město strategickou oblastí a podle toho je i jeho budoucnost rozplánována například s ohledem na turistický ruch.

„Chceme na území o rozloze téměř čtyř hektarů vybudovat moderní ubytovací zařízení doplněné prostory pro pořádání kongresů a obchodními prostory, ale nemám na mysli velké nákupní centrum,“ uvedla před časem pro Českokrumlovský deník vedoucí kanceláře vlastníka Ambitu, firmy Golden Krumlov Development, Hana Petrechová.

 

Peníze

Svěření investic a části plánů do rukou developerských firem ovšem není u ledu, naopak. Vedle aktuálních prací na skromnější variantě přestavby autobusového nádraží pojedou tyto projekty dál. Jsou ale většinou svázané se změnou územního plánu, a to je několikaletý projekt.

„Nechceme čekat a říkat, že nějaký megalomanský projekt nelze zvládnout za jedno volební období. My chceme zrealizovat nádraží co nejdříve,“ uzavřel starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Co se financování rekonstrukce nádraží týče, město zvažuje žádost o grant do Regionálního operačního programu. Ten totiž nabízí peníze na vybudování nových autobusových zastávek a nádraží.

Výsledné informace ohledně získání těchto peněz by mělo město vědět do poloviny letošního roku.