V některých místech regionu začíná být problematické zásobování pitnou vodou. Na Českokrumlovsku lidé sice ještě nemusí houfně chodit s kýbly pro vodu k přistaveným cisternám, ale to jen díky tomu, že vodohospodáři povolali do služby záložní zdroje vody.
„Kvůli suchu jsme museli zprovoznit záložní zdroje vody například v Malontech, Besednici a Rožmitále,“ potvrdil včera za VAK Jižní Čechy Jan Jindra.
Poněkud klidnější je v regionu další provozovatel vodohospodářského majetku firma 1. JVS, a. s. „Vodu nikde nezavážíme. Mnohem častěji však monitorujeme vodní zdroje v oblasti Lipna,“ říká mluvčí Jitka Kramářová.
Šetření vodou je namístě například v Malontech. Obec má ve své režii tři vodovody. „Třeba v Jaroměři na dětském letním táboře jsme se domluvili, že táborníci budou velmi šetřit s vodou. Bylo by nemilé, aby dvěma stovkám dětí voda došla,“ říká starosta obce Vladimír Malý.