„Vodné se navýší o 2,33 koruny včetně DPH. Největší vliv samozřejmě má zvýšení DPH z pěti procent na devět. Dalším faktorem je nová legislativní povinnost,“ řekl včera starosta obce Milan Štindl.

Stočné podraží z osmi korun na deset za kubík. Ve Zlaté Koruně ho však platí pouze občané, kteří jsou připojeni na kanalizaci, jež je napojená na čistírnu odpadních vod. „Provoz odpadních vod obec dotuje každoročně značnou částkou. Výše stočného by jinak byla na 17 korunách,“ dodal Štindl.