Tento starobylý klášter nabízí návštěvníkům možnost vychutnat krásu hudby v různých prostorách areálu i v takových, které nejsou součástí běžných prohlídek.

Královský hudební festival letos zahájil podle spolupořadatelky Evy Nyklasové v sobotu 9. srpna koncert s klavíristkou Helenou Suchárovou-Weiserovou a členy Vlachova kvarteta, na kterém zazněly skladby Antonína Dvořáka. Na dalším koncertě 16. srpna vystoupila sopranistka Irena Troupová s klavíristkou Petrou Matějů.

„Festival v loňském roce rozšířil svoje působení i mimo objekt kláštera a sice do kostela svatého Mikuláše v Boleticích. Tato nejstarší kulturní památka jižních Čech byla návštěvníkům po mnoho let nepřístupná, ale díky pochopení vedení vojenského újezdu a poskytnutí záštity paní ministryně obrany bylo umožněno, aby i zde zazněla hudba,“ doplnil další z organizátorů Milan Kraus.

Dnes se v tomto kostele uskuteční koncert, na kterém vystoupí houslista Bohuslav Matoušek a kytarista Petr Saidl. Jelikož se jedná o vojenský prostor jsou k dispozici volné vstupenky, které budou zároveň povolenkou ke vstupu do tohoto prostoru pouze v Infocentru v Českém Krumlově.

Z vystoupení v boletickém kostele se má stát do budoucna každoroční festivalová tradice. Poslední srpnový koncert 30. srpna bude patřit vystoupení předního českého kytaristy Štěpána Raka, který bude hrát nejen na klasickou kytaru, ale též na unikátní nástroj vyrobený z kamene.