To znamená, že na straně příjmy je počítáno se 46 050 000 korunami, zatímco na straně výdajů s 53 361 000 korunami. Schodek přesahující sedm milionů korun uhradí úspory z minulých let.

Kromě běžných a nutných výdajů zbyde městu zhruba 10,7 milionu korun, které mohou investovat do různých akcí směřujících k rozvoji města. Zastupitelé přidělili akcím čísla podle pořadí důležitosti. „Podle tohoto demokratického hlasování těchto 10,7 milionu korun vyšlo až na 29 akcí,“ řekl starosta Velešína Josef Klíma. „Jedničku zastupitelé přiřkli vytvoření projektu na sběrný dvůr. Následoval projekt na vybudování vodovodu ve Skřidlech a kanalizace na Holkově. Ovšem největší částku, ve výši zhruba čtyř milionů korun, představuje oprava a rekonstrukce silnice a chodníků Na Vrších,“ doplnil.

Tím ale investiční akce a výdaje do infrastruktury zdaleka nekončí.