V Základní škole T. G. Masaryka Český Krumlov momentálně rekonstruují osvětlení ve třídách, chodbách či tělocvičně. Podle slov ředitele Vlastimila Hláska dávají školám hygienické normy dost zabrat.

Dodržuje vaše škola všechny požadované normy?
Od roku 2004 máme například novou školní jídelnu. Spolu s ní jsme vyřešili i záchody a komplexně celé odsávání. Normu ale nedodržujeme u výškově stavitelného nábytku, protože nejsme schopni tuto vyhlášku, která je platná od 1. ledna letošního roku, ufinancovat. Jsou učebny, kde to ani nejde, protože je tam specializovaný nábytek. Židličky a stoly podle norem by na jednu třídu vyšly na 80 tisíc korun. Město to chce řešit výhledově během dvou let z evropských fondů.

Potřebuje školní budova upravit podle norem?
To se týká spíš vnitřku budovy. U nás je největší problém, že jsme v památkové zóně. Památkáři nám například nedovolili, abychom vyměnili okna za plastová. Budova je z roku 1929 a má svoji bohatou historii. Myslím si, že je architektonicky velice hezky řešená. Co se týče celkových úprav, které plánujeme, tak máme například vypracovaný projekt na přístavbu šaten, tělocvičny, parkoviště a hřiště. Je to běh na dlouhou trať. Poslanec za ODS Jaroslav Klein konstatoval, že vybavenost škol na Českokrumlovsku je v žalostném stavu. Handicap vybavenosti školy bych viděl tak minus třicet let.

Jak přísné jsou normy kolem osvětlení učeben?
Osvětlení řešíme právě nyní, kdy probíhá jejich rekonstrukce. Skončit by měla 1. července. U nás je například problém, že nám stojí před budovou velký strom, který vrhá stín do dvou nebo tří tříd. Bohužel ho ale nikdy nemůžeme porazit. Je to neřešitelný problém.

Jak často u vás hygiena provádí kontrolu?
Minimálně jednou ročně. To dokládá zápis z kontroly. Co se může odstranit ihned, tak odstraníme. Pokutu jsme ještě nikdy nedostali.

Jaká je vlastně povolená kapacita tříd z hlediska žáků?
Ze zákona nesmí přesáhnout 30 žáků. Náš průměr je asi 22, 2. Na prvním stupni jsou menší stavy.

Představují normy pro školství problém?
Myslím, že se školy potácí v jiných problémech. Narůstá agresivita žáků, nezájem o učení, nedodržují se základní zásady rodičovské péče. Je toho dost.