V muzejních prostorách bude od 9. června vystavena kopie Ďáblovy kroniky a spolu s ní originál vzácného Kaplického misálu ze 14. století. „Misál bude střežen a aby se nepoškodil, musíme mu zajistit uložení ve 45procentní vlhkosti,“ řekl ředitel Kulturního a informačního centra Josef Sejk.

„Proto necháváme udělat speciální vitrínku. Misál bude v Kaplici jenom dva dny,“ dodal. „Výstava se bude konat pod záštitou poslance Evropského parlamentu Jana Březiny a města,“ doplnil starosta Ferdinad Jiskra.