„Naše třída je spíš demoliční četa,“ říká téměř pyšně Stanislav Ferebauer z deváté třídy brložské základní školy. „Nás nepřežije skoro nic. Třída jako místnost je v rozkladu. Člověk se bojí o něco opřít, sednout si na něco. Jsme prostě demoliční,“ dodal.

Nejen Brloh má však problémy s některými žáky, kteří nemají úctu k cizímu majetku. Ničivé choutky přepadají stále více dítek školou povinných. Podle ředitele Základní školy T. G. Masaryka Český Krumlov Vlastimila Hláska se dá letos pozorovat zhoršení hlavně u žáků devátých tříd. „Ztrácejí totiž motivaci k učení, protože jsou poměrně snadným způsobem bez zkoušek přijati na střední školy,“ míní Hlásek. Celkově se podle něj vztah žáků k majetku školy za posledních pár let zhoršil.

Útoky na toalety

Na Základní škole T. G. Masaryka bývají častým cílem útoků dveře na záchod. Některé děti si na nich zkoušejí karatistické kreace ve stylu Chucka Norrise. „Loni jsme vyměnili vstupní dveře na WC za 13 tisíc korun. Děti hodně řádí také v prostorách u tělocvičen, kde není tak silný dozor,“ řekl Hlásek.
Problémy se záchody mají čas od času například i v hornoplánské základní škole, jsou však trošku jiného rázu.

Způsobené škody musí odhalení viníci samozřejmě hradit. Pokud dojde například k pomalování zdi, není výjimkou, že si udělá odpolední brigádu tatínek provinilce a vše dá do pořádku. Vedle stále ještě oblíbených kosočtverců se na zdech objevují poslední dobou i nejrůznější graffiti. Určitý vliv má na děti podle některých kantorů film Gympl od Tomáše Vorla.

Spíš nepořádek

Zástupce ředitele Gymnázia Č. Krumlov Václav Dolanský se nedomnívá, že by se situace zhoršovala. „Je celkem pohoda. K demoličním akcím nedochází. Spíš jsme byli před časem nevrlí kvůli nepořádku kolem školy. Udělali jsme tedy akci, že se o okolí školy každý týden stará jedna třída.“
Většina zástupců škol se shoduje, že i když je ničení majetku nepříjemnost, která by se neměla přecházet, o nikterak zásadní problém se nejedná.