K prvnímu říjnu nastoupí do svých funkcí dvě nové posily městského úřadu, projektový manažer, který bude mít na starosti mimo jiné i vyhledávání peněz pro město z Evropské unie, a P.R. manažer, který bude obstarávat všechny promo záležitosti města. „Také my tady na radnici v kanceláři starosty chystáme určité změny a chceme především angažovat lidi mladé, vzdělané a perfektně jazykově vybavené, protože toto vše je potřeba pro navázání ještě větší spolupráce města se zahraničím,“ upřesnil plány a situaci starosta Luboš Jedlička.

V personální politice radnice jde jak o návaznost na přístup a zlepšení finančních toků z Evropské unie, tak o přeshraniční spolupráci, ale i o zlepšení image Českého Krumlova v médiích.