Nemohli při tom chybět představitelé Českého Krumlova, Hluboké nad Vltavou a Třeboně, které pojí společná historie a schwarzenberská tradice. Obnovená hradní stráž v Českém Krumlově, tedy Schwarzenberská granátnická garda, převzala z rukou starostky Třeboně Terezie Jenisové nový zemský prapor a od starosty Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy prapor republiky.

Tak bude moci být po více než půl století obnovena tradice společného vyvěšování knížecího, zemského a státního praporu na granátnické strážnici na zámku v Českém Krumlově o státních svátcích, při významných událostech a během státních návštěv, jako tomu bývalo ještě v dobách První republiky.

„Předání praporů se uskutečnilo na Gardeplacu," řekl hejtman gardy Martin Neudörfl „Spolu s převzetím praporů došlo i k udělení oficiální záštity nad Programem obnovy hradní stráže v Českém Krumlově ze strany Terezie Jenisové a k jednorázovému finančnímu příspěvku města Český Krumlov určenému na propagaci programu obnovy."