Ožije totiž v první řadě hlukem motorových pil, s jejichž pomocí pracovníci specializované firmy začnou kácet vybrané stromy a menší dřeviny.
„Správa zámku získala povolení k odstranění některých dřevin v lokalitě, kde rekonstruujeme bývalou Horskou zahradu," vysvětluje zámecký zahradník Jiří Olšan. „Do konce března pokácíme tolik vybraných dřevin, kolik zvládneme."

Milovníky přírody a květeny toto kácení ale nemusí trápit. Jedná se totiž o dřeviny rizikové.

Horská zahrada se rozkládá na svazích nad Rybářskou ulicí. V 18. století se v těch místech pěstovaly morušovníky, ostatní části svahu byla neplodná skaliska. Kolem roku 1800 tam byla, pravděpodobně podle návrhu kněžny Pavlíny ze Schwarzenbergu, založena krajinářská zahradní úprava 
s procházkovými cestami, čili horská zahrada. Lidé při tom porosty dřevin částečně vykáceli a v některých lokalitách pak udržovali dřeviny v určité nižší výšce. V polovině 19. století správa velkostatku Krumlov v horské zahradě prováděla různá stavebně– technická opatření, aby zpevnila svah a zabránila sesuvům půdy, které poškozovaly domy v Rybářské ulici. Postupem času se však zahrada přestala udržovat.

Cílem rekonstrukce horské zahrady je obnovit původní historicko-krajinářskou úpravu a svahy nad Rybářskou ulicí stabilizovat. A právě zpevnění svahů vyžaduje zásahy do současného porostu.

Postihne to 21 stromů s obvodem kmene nad 80 centimetrů. „Konkrétně jde o sedmnáct jasanů, čtyři javory mléče a 541 metrů čtverečních plochy keřů jako jsou pámelníky, beze černé, šeříky nebo akáty," upřesnil Jiří Olšan.

Jde například o skupinu stromů na skále nad jezem, přímo nad cestou, která vede kolem řeky. Lidé, kteří se tudy pohybují, by se měli připravit na případnou krátkodobou uzavírku.

„V horské zahradě už od srpna necháváme dělat stavební a sanační zásahy. Teď v zahradě připravujeme rekonstrukci zídek," doplnil Jiří Olšan. „Kácení nebude jednoduché, protože se bude odehrávat v komplikovaných podmínkách. To znamená na poměrně strmých svazích, kdy se vše bude muset dělat tak, aby se přitom nepoškodily stromy a domy."

Letošní práce na Horské zahradě, která se také označovala jako Kamzičí vrch, završí první etapu její rekonstrukce. První etapa připravuje zahradu na druhou etapu, jež se nyní projektuje a uskuteční se v roce 2016.