Tato změna se v letošním roce týká patnácti předškoláků.

„Starší dcera chodí na Plešivec a mladší bych měla dát jinam?" zlobila se Nina Radová z Nového Spolí. „Proč nebrali ohledy alespoň na rodiče, kteří už jedno dítě na Plešivci mají? Ti mají ráno vézt jedno dítě na Plešivec a druhé do centra? To je přece šílené."

O připravované změně se Nina Radová doslechla náhodou před třemi týdny, přepsala proto raději trvalé bydliště dcery k babičce na Plešivec. „To bylo jediné řešení, přinutili mě k tomu, ale co si mají počít lidi, kteří takovou možnost nemají?"

„Vůbec s tím nesouhlasím," shrnula své pocity Marcela Kreplová. „Půjdeme to zkusit na Plešivec, kam jsme původně patřili. Bydlíme kousek od školy, mladší syn tu navíc začal chodit do školky, která je hned vedle. Takhle bychom museli staršího vozit o hodně dál."

„Jsme naprosto zoufalí," uvedl tatínek, jehož mladší dcera měla také nastoupit do škola na Plešivci a který se o změně spádové oblasti dozvěděl až v pondělí z pozvánky. „Dcera má na Plešivci staršího sourozence, manželka za prací dojíždí, já dělám na směny. Počítali jsme s tím, že starší se o mladší postará. Teď jsme v koncích." Pokusil se hned v pondělí najít nějaké schůdné řešení, ale nedobral se ho. Dozvěděl se, že mladší dceru musí přihlásit do Linecké, protože na Plešivec mu ji nevezmou.

„Škola má kapacitní limit 450 žáků a já ho překročit nemůžu," vysvětlovala ředitelka plešivecké školy Jaroslava Neumannová, která neúspěšně žádala i o navýšení kapacity školy, takže může přijmout pouze dvě první třídy. „Teď mohu nabrat pouze 46 dětí, a když jich odejde třeba šest na gymnázium, tak jich vezmu celkem 52. Rodiče si stěžují, jsou naštvaní, já je chápu," připustila, „ale my skutečně nemůžeme dělat nic jiného, než čekat do května, kdy se uvidí, kolik dětí dostane odklad a kolik jich odejde na gymnázium."

Právě nedostačující kapacita plešivecké školy byla důvodem, proč se rada města rozhodla ke změně spádových oblastí ZŠ Plešivec a ZŠ Linecká, kterou zastupitelé ve čtvrtek na zasedání jednomyslně odsouhlasili.

„My jsme v úplně jiné pozici než škola na Plešivci, dneska máme 177 dětí, podle rejstříku máme školu na 400 dětí," okomentovala situaci Irena Polášková, ředitelka ZŠ Linecká, která nebude oproti minulým letům nabírat jednu, ale dvě třídy. „Vyhlášku jsem vyvěsila na pokyn odboru školství v pondělí na nástěnku. Nutno přiznat, že opticky to vypadá strašidelně, protože Plešivci zůstalo jen pár ulic."

Rodiče se ovšem s oficiálním zdůvodněním nechtějí smířit a stěžují si i na to, že s nimi nikdo změnu obvodů neprojednal.
„Proč to říkají až teď, když už je rozhodnuto? Na Plešivec přece chodí spousta dětí z Větřní nebo až z Dolního Třebonína," namítla Nina Radová. „To my tady žijeme, nás přece nemusí zajímat, že lidi z Větřní nechtějí dát dítě do školy tam."

Ale i rodiče, kteří doufají, že se jejich dítě na ZŠ Plešivec nakonec dostane, by měli předškoláčka v pátek 13. února zapsat tam, kam od konce ledna patří. „U nás by měli mít podanou žádost," poradila jim ředitelka ZŠ Plešivec Jaroslava Neumannová. „Zapsaní u nás však být nemusí, protože je opravdu nebudu moct přijmout. Nanejvýš vydám potvrzení, že nebyli přijati. Měli by se jít zapsat na Lineckou, aby byli přijatí alespoň tam, protože někde být přijatí musí. A pokud se nám v květnu uvolní místo, mohu jim zavolat, jestli o něj ještě stojí a žádají o přestup k nám."

Oficiální zdůvodnění:

Sídliště Plešivec se generačně omlazuje, spádové ulice proto bylo nutno zredukovat tak, aby škola pří zápisu do první třídy v únoru 2015 mohla zapsat všechny děti, které spádově budou patřit na ZŠ Plešivec. Ulice ze spádového obvodu ZŠ Plešivce proto byly převedeny na ZŠ Linecká, jelikož je to spádově nejbližší škola.
V případě, že by vyhláška o změně školských obvodů nebyla vydána, zůstala by v platnosti vyhláška č. 3/2009 a mohlo by dojít k situaci, že by se kapacita (450 žáků) ZŠ Plešivce při zápisu do prvních tříd v únoru 2015 naplnila a některé z dětí, které by spádově patřilo na ZŠ Plešivec, nemohlo být do této školy přijato.

Autor: Zuzana Gabajová