Nyní je vypsané druhé kolo grantové podpory s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově. Jak doplnila mluvčí Jitka Augustinová, schéma tohoto programu vychází z konceptu podpory kultury a záměru města Český Krumlov podpořit kulturní život a akce konající se mimo hlavní sezonu, zejména od října do prosince. „Druhé kolo grantového programu na podporu kultury vyhlašuje dva řádné okruhy a po celý rok nechává možnost požádat o příspěvek v okruhu mimořádném, který podpoří kulturní a společenské akce mimořádného významu pro Český Krumlov v roce 2008,“ konstatovala mluvčí Augustinová.

V prvním grantovém okruhu s názvem Mladí mladým může žadatel na jednu akci získat maximálně polovinu nákladů a až 30 tisíc korun, v okruhu Od podzimu do nového roku činí nejvyšší možný příspěvek 45 tisíc korun a uznatelné náklady mohou být pokryty do výše 30 procent. Mimořádný grantový okruh nespecifikuje výši příspěvku a ve fondu je pro něj připraveno 50 tisíc korun.

„Letos je systém podpory kultury ve městě variabilnější,“ upřesnila Jitka Zikmundová. „Chceme dát všem stejnou šanci, neomezujeme ani neprotěžujeme některé kulturní odvětví. Předkládáme pět běžných grantových okruhů a jeden mimořádný.“

Podpora je podle ní určena především na činnost souborů, spolků a zájmových sdružení působících celoročně na území města, na hudební, divadelní, výtvarné a jiné projekty, na podporu dětí a mládeže do 18 let. Místostarostka Jitka Zikmundová nastínila výhledy do dalších let: „Podle zkušeností z roku 2008 budeme pružně reagovat na potřeby občanů v oblasti kultury. Do dalších let bychom chtěli každý rok představit klíčové téma, které by nás doprovázelo kulturním životem. Na rok 2009 je téma již jasné - 700 let - příběh města Český Krumlov.“

Uzávěrky žádostí o granty jsou do 4. července 12 hodin v řádném a 28. 11. v mimořádném grantu.